Revidering av planene på Husebyplatået

Fra 1. januar 2018 er jeg i gang som daglig leder for Husebyplatået AS. Selskapet som skal utvikle den tidligere Statnett-tomten på Montebello med nye boliger og næring. Planen ble varslet i 2017 og alle interessenter ble invitert til å komme med innspill. Det er kommet rundt 40 innspill som vi nå gjennomgår. Frem mot sommeren skal vi jobbe videre med planen og ha en god dialog med ulike interessentgrupper.

Det har vært litt medieinteresse den siste uken for hvordan vi arbeider med reguleringsplanen. Her følger linker for de som er interessert i å lese mer om saken:

Her kan dere lese hva Aftenposten skrev om saken den 8.1.2018.

Her kan dere lese hva Akersposten skrev den 3.1.2018.