Revidering av planene på Husebyplatået

Fra 1. januar 2018 er jeg i gang som daglig leder for Husebyplatået AS. Selskapet som skal utvikle den tidligere Statnett-tomten på Montebello med nye boliger og næring. Planen ble varslet i 2017 og alle interessenter ble invitert til å komme med innspill. Det er kommet rundt 40 innspill som vi nå gjennomgår. Frem mot sommeren skal vi jobbe videre med planen og ha en god dialog med ulike interessentgrupper.

Det har vært litt medieinteresse den siste uken for hvordan vi arbeider med reguleringsplanen. Her følger linker for de som er interessert i å lese mer om saken:

Her kan dere lese hva Aftenposten skrev om saken den 8.1.2018.

Her kan dere lese hva Akersposten skrev den 3.1.2018.

Ny jobb fra nyttår!

Hei alle,
Etter snart tre år som ansatt i Entra har jeg takket ja til andre oppgaver som gjør at jeg går tilbake til å jobbe som konsulent gjennom mitt eget selskap Bratlie AS. Jeg skal fortsatt ha oppdrag for Entra, men vil også arbeide med andre ting fra nyttår.

Eiendom og kommunikasjon
Fra jeg sluttet som kommunikasjonsdirektør i oljeselskapet DNO International i 2013 har jeg arbeidet stadig mer med kommunikasjon og samfunnskontakt knyttet til eiendomsutvikling. Først som styreleder i det kommunalt eide Sætre utviklingsselskap AS i parallell med rådgivningsoppdrag for ulike eiendomsaktører. Deretter som kommunikasjonsdirektør og medlem av konsernledelsen i Entra.

Eiendomsutvikling og kommunikasjon henger nøye sammen. Hvordan vi utvikler byer og tettsteder er selvsagt viktig for mange mennesker og da må kommunikasjonsarbeidet prioriteres høyt. De siste årene har jeg lært mye om dette og jeg gleder meg til å lære mer i 2018.

Husebyplatået

Jeg blir nå daglig leder for selskapet Husebyplatået AS. Dette selskapet eies av JM Norge og Miliarium og formålet er utvikling av en stor eiendom på Montebello som tidligere var eid av Statnett. Oppstart av reguleringen ble varslet høsten 2017 og vi antar at denne prosessen vil ta et par år. Vi jobber sammen med White arkitekter og prosjektledelsen utføres av JM.

Husebyplatået AS skal utvikle den gamle Statnett-tomten på Montebello i Oslo.

JM Norge

Fra mars blir jeg også engasjert av JM som rådgiver for andre av deres prosjekter. Jeg kommer til å ha kontorplass hos JM i Mustads vei 1 på Lysaker.

Entra

Selv om jeg fra nyttår ikke lenger er ansatt i Entra er vi blitt enige om en fin ordning hvor Entra leier meg inn som rådgiver innenfor kommunikasjon og samfunnskontakt. Jeg kommer derfor til å holde tak i mange av de samme oppgavene som i dag. I januar og februar vil jeg bruke rundt halvparten av min tid hos Entra og så litt mindre fra mars og fremover.

Hurumhalvøya boligutvikling AS

Bratlie AS har etablert selskapet Hurumhalvøya boligutvikling AS sammen med to andre. Målet er å utvikle boligprosjekter på Hurumhalvøya og vi er allerede i startfasen på et prosjekt på Sætre. Bratlie AS eier 1/3 av dette selskapet.

EGN – Executives´ Global Network

Jeg har i flere år vært gruppeleder for to fagnettverk for kommunikasjonsledere i privat og offentlig sektor. Dette er et veldig givende og lærerikt engasjement som jeg fortsetter med. Nettverksgruppene møtes 5-6 ganger i året til halvdagsmøter om ulike temaer knyttet til utviklingen av kommunikasjonsfaget.

God jul og godt nyttår!
Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nyttår!

Hilsen
Tom